Napomena

Svi ovdje pisani radovi su autorsko djelo vlasnika ove web stranice. Hvala Allahu dž.š. koji mi je podario ovaj dar i omogućio da ovaj svoj dar podijelim sa drugima.

Javno publikovanje tekstova  (na internetu i u štampi) dozvoljeno je ukoliko navedete ime autora ili izvor informacija.

Stihove je dozvoljeno koristiti u edukativne svrhe, kao i u svečanim prilikama i za to nije potrebno tražiti dozvolu autora. .

 "Denijalovu seharu"  uređuje i stihove piše Denijal Dergić.

Ukoliko imate neke primjedbe, zamjerke, prijedloge možete ih slobodno uputiti. Pogotovu ukoliko vidite da se neki tekst ili dio teksta kosi sa našom časnom vjerom,volio bih da me opomenete i  biće mi izuzetno drago da mi to napišete.

Kontakt: denijal.dergic@gmail.com
Ako nekad...

Ako nekad ti primjetiš,
Moju tihu kuću ovu,
Obraduj me sa selamom,
I uputi za me dovu.

Knjiga (ako Bog da)

Ono što se zapiše to ostaje. Ovo na webu ipak može jednog dana nestati .Smatram da je došlo vrijeme da ostavim i štampani trag. Ja lično nemam baš nikakvog iskustva sa izdavanjem i štampanjem knjiga.Traži se izdavač ili udruženje koji bi ovu moju seharu upakovao u jednu lijepu knjigu. Spreman sam da snosim troškove štampanja. Svi koji žele pomoći na bilo koji način u izdavanju zbirke stihova iz "Denijalove sehare" mogu se javiti na  mail denijal.dergic@gmail.com

Muhammed s.a.w.s. (Spjev o Allahovom Poslaniku)

Spjev sa kojim sam učestvovao na Rijasetovom "Konkursu za mevludski spjev". Stručni žiri je donio odluku da se nagrada nikome ne dodijeli. Drago mi je da niko nije pobjednik tako da nam ostaju lijepi mevludi koje smo i do sada učili. Ja ipak na ovu stranicu postavljam spjev koji sam napisao.  Mevlud ili dio mevluda se može učiti ili recitovati.

Cijeli mevludski spjev možete preuzeti ovdje

Autor o sebi

Rođen  sam 1963 godine u Zagrebu, gdje su moji roditelji radili. Samo nekoliko mjeseci po mom rođenju, vraćamo se svi zajedno nazad u Bosnu i Hercegovinu.  Osnovnu i srednju školu  sam završio u Prijedoru.

Pisanjem poezije sam se počeo baviti slučajno i dosta kasno u nekim teškim i posebnim trenucima za mene. Objavljivao nešto nekada, danas objavljujem samo u ovoj  maloj pjesničkoj radionici. Sebe lično ne smatram pjesnikom.

Vjerovatno stihovi koje pišem nemaju neku veliku književnu vrijednost, ali znam da ih pišem iskreno iz srca i da mi je na neki način obaveza da ih objavim, pa to činim na ovaj način.

Ne pripadam nikakvom pokretu ili udruženju. Nisam član nikakvih nevladinih a ni ostalih organizacija ili udruženja. Nisam član ni jedne političke stranke, partije ili pokreta.   Trudim se da budem dobar vjernik, musliman, džematlija, Allahov rob.


Uvodna


Dobrodošli u moju  malu pjesničku radionicu.

Denijalova sehara je nastala 2004. godine kada mi je dosadilo da gubim stihove napisane na papir.
Pisanjem stihova sam se počeo baviti kasno i u nekim posebno teškim trenucima u mom životu.
Stihove sam razvrstao u nekoliko grupa i na nekoliko strana, tako da možete  čitati Stihove o Islamu kojih ima naviše.
Zapravo i većina ostalih stihova je o Islamu.

Možete pročitati i jedan Recital o nasem casnom pejgamberu Muhammedu a.s..
Možete pročitati i veliki broj Islamskih recitacija za djecu.
Ramazan i Bajram u stihovima je posebna cjelina u kojoj možete čitati stihovi o našim blagdanima.

Spjev sa kojim sam učestvovao na Rijasetovom "Konkursu za mevludski spjev". Stručni žiri je donio odluku da se nagrada nikome ne dodijeli. Drago mi je da niko nije pobjednik tako da nam ostaju lijepi mevludi koje smo i do sada učili. Ja ipak na ovu stranicu postavljam spjev koji sam napisao. Možda se neko i okoristi. Mevlud ili dio mevluda se može učiti ili recitovati.

Cijeli mevludski spjev možete preuzeti ovdjeTu se naravno nalazi i veliki broj Ostalih stihova koji govore o svemu i svačemu.Najviše o oni lijepim stvarima koji život čine jos ljepšim.
Knjiga gostiju je mjesto gdje se mogu upisati komentari onih koji posjete ovu moju seharu.


Dobrodo?li u moju  malu pjesni?ku radionicu.

Denijalova sehara je nastala 2004. godine kada mi je dosadilo da gubim stihove napisane na papir.
Pisanjem stihova sam se po?eo baviti kasno i u nekim posebno te?kim trenucima u mom ?ivotu.
Stihove sam razvrstao u nekoliko grupa i na nekoliko strana, tako da mo?ete  ?itati Stihove o Islamu kojih ima najvi?e.
Zapravo i ve?ina ostalih stihova je o Islamu.

Mo?ete pro?itati i jedan Recital o nasem casnom pejgamberu Muhammedu a.s..
Mo?ete pro?itati i veliki broj Islamskih recitacija za djecu.
Ramazan i Bajram u stihovima je posebna cjelina u kojoj mo?ete ?itati stihovi o na?im blagdanima.

Spjev sa kojim sam u?estvovao na Rijasetovom "Konkursu za mevludski spjev". Stru?ni ?iri je donio odluku da se nagrada nikome ne dodijeli. Drago mi je da niko nije pobjednik tako da nam ostaju lijepi mevludi koje smo i do sada u?ili. Ja ipak na ovu stranicu postavljam spjev koji sam napisao. Mo?da se neko i okoristi. Mevlud ili dio mevluda se mo?e u?iti ili recitovati.

Cijeli mevludski spjev mo?ete preuzeti ovdje

Tu se naravno nalazi i veliki broj Ostalih stihova koji govore o svemu i sva?emu.Najvi?e o oni lijepim stvarima koji ?ivot ?ine jos ljep?im.
Knjiga gostiju je mjesto gdje se mogu upisati komentari onih koji posjete ovu moju seharu.


Napomena

Svi ovdje pisani radovi su autorsko djelo vlasnika ove web stranice. Hvala Allahu d?.?. koji mi je podario ovaj dar i omogu?io da ovaj svoj dar podijelim sa drugima.

Javno publikovanje tekstova  (na internetu i u ?tampi) dozvoljeno je ukoliko navedete ime autora ili izvor informacija.

Stihove je dozvoljeno koristiti u edukativne svrhe, kao i u sve?anim prilikama i za to nije potrebno tra?iti dozvolu autora. .

 "Denijalovu seharu"  ure?uje i stihove pi?e Denijal Dergi?.

Ukoliko imate neke primjedbe, zamjerke, prijedloge mo?ete ih slobodno uputiti. Pogotovu ukoliko vidite da se neki tekst ili dio teksta kosi sa na?om ?asnom vjerom,volio bih da me opomenete i  bi?e mi izuzetno drago da mi to napi?ete.

Kontakt: denijal.dergic@gmail.com

Autor o sebi

Ro?en  sam 1963 godine u Zagrebu, gdje su moji roditelji radili. Samo nekoliko mjeseci po mom ro?enju, vra?amo se svi zajedno nazad u Bosnu i Hercegovinu.  Osnovnu i srednju ?kolu  sam zavr?io u Prijedoru.

Pisanjem poezije sam se po?eo baviti slu?ajno i dosta kasno u nekim te?kim i posebnim trenucima za mene. Objavljivao ne?to nekada, danas objavljujem samo u ovoj  maloj pjesni?koj radionici. Sebe li?no ne smatram pjesnikom.

Vjerovatno stihovi koje pi?em nemaju neku veliku knji?evnu vrijednost, ali znam da ih pi?em iskreno iz srca i da mi je na neki na?in obaveza da ih objavim, pa to ?inim na ovaj na?in.

Ne pripadam nikakvom pokretu ili udru?enju. Nisam ?lan nikakvih nevladinih a ni ostalih organizacija ili udru?enja. Nisam ?lan ni jedne politi?ke stranke, partije ili pokreta.   Za sebe ka?em da sam obi?ni d?ematlija, Allahov rob.